Karina

 

 

OM MEG:
Karina Eline Kibsgård har undervist yoga siden 2008 og underviser i dag ved flere yogastudioer i Oslo. Hennes bakgrunn er i hovedsak fra dans, Asthanga Yoga og Jivamukti Yoga. Hun ble introdusert for yoga gjennom sine studier ved Den Norske Balletthøyskole og er en av tre Advanced Certified Jivamukti Yoga lærere i Skandinavia. Gjennom sine år med yoga har hun vært så heldig og fått studere med fantastisk flotte lærere som blant annet Schirin Zorriassateiny, Hanne Jyothi Kjersem Engebraaten, R. Sharath Jois, R. Alexander Medin, Jeffrey Cohen, Yogeswari Azahar, Paloma Baker, Jules Febre, Sharon Gannon, David Life og hennes mentor Cassandra Rigney. Sommeren 2014 pakket Karina kofferten til New York for og studere med kunnskapsrike og genuine Cassandra, som hun er uendelig og for alltid takknemlig for å ha fått muligheten til og samarbeide med. Ved Jivamukti Yoga School NYC fullførte hun “the Jivamukti Yoga Apprenticeship Program” og ble sertifisert 800 timer Jivamukti Yoga lærer. Januar 2015 reiste hun igjen over til “det store eplet” og gikk opp til “the Jivamukti Yoga Advanced Board Exam” som hun besto med blant annet David Life som eksaminator. Karina har før dette også fullført R. Alexander Medins 200 timer teacher training ved Puro Yoga i Oslo.

I undervisningen legger Karina vekt på det holistiske og helhetlige i yoga. Den fysiske praksisen i skjønn forening med det filosofiske og mentale perspektivet; hengivenhet, bevissthet og godhet. Klassene hennes inneholder elementer som chanting, musikk, lekende og fysisk utfordrende asana sekvenser. Hun mener bestemt at det ikke handler om og “gjøre perfekt” men heller prøve og være den beste versjonen av seg selv i alle aspektene av livet.

“Accepting our own limited capacity and keeping in mind that everyone else, just like ourselves, are doing the best they can in any given situation will help us cultivate feelings of compassion and forgiveness, which will propel us towards enlightenment”. – Sharon Gannon

 

Min morgenrutine: er å minne meg selv på  og være takknemlig for alt det livet har gitt  og hele tiden gir meg. Muligheter, utfordringer, gleder, sorger, opplevelser og relasjoner; alt dette som gjør at jeg kjenner meg levende.  Så svinger jeg bena ut av sengen og starter dagen…

Verden trenger mer: yogier og yoginier J At vi mennesker gjør det vi kan for å leve våre liv i harmoni med oss selv, alle og alt rundt oss.

Jeg tror på: kjærlighet, neste-kjærlighet og det å bry seg om hverandre. Jeg tror at bak  en hver “fasaden” er alle mennesker gode.

Kjærlighet er: altomfattende, tolerant og ikke-dømmende.  “It’s all love. We come from love, we were born out of love, we will go back to love. Love is the natur of God, love is our true nature”  - David Life

Jeg kan ikke få nok av: livet!

Yoga er: for meg livet. Om jeg skal beskrive det med flere ord vil jeg si at yoga er en fysisk og mental praksis som hjelper oss og finne balanse. Balanse mellom kropp og sinn. Lærer oss å kjenne våre fysiske muligheter og grenser. Lærerer oss å kjenne våre mentale mønster og se konsekvensene av de handlingene vi gjør, de valg vi tar og det livet vi lever. Hjelper oss til å være den beste versjonen av oss selv.

I 2015 har jeg lyst til: undervise yoga, spre glede, hjelpe andre og leve livet etter beste evne og gjøre så godt jeg kan.

Mitt mantra for livet er: “Lokah samastah sukhino bhavantu” Kom på Jivamukti Yoga klasse så forteller jeg hva dette betyr :)

 

OM JIVAMUKTI YOGA:
Jivamukti Yoga er en vinyasa yoga metode hvor det praktiseres til energigivende musikk. Klassene er spirituelle, oppløftende og fysisk utfordrende. Det legges vekt på fysiske yogastillinger/asana praktisert i en sammenhengende flyt med leken tilnærming. Samtidig er elementer av chanting, yoga filosofi og et satt tema (focus of the month) viktige deler av undervisningen for å hjelpe oss ned i dybden av yoga praksisen. Jivamukti Yoga oppsto på 1980tallet i New York. Grunnlagt av Sharon Gannon og David Life, studenter av Sri K. Pattabhi Jois, Swami Nirmalananda og Brahmananda Sarasvati.