Trivsels- og Sikkerhetsregler

 

 TRIVSELSREGLER

1. Medlemmet skal ikke opptre uhøflig eller forstyrrende for andre personer som er hos Leela Yoga.

2. Vi oppfordrer deg til å begrense bruk av mobiltelefon i våre lokaler, og mobiltelefonen skal til enhver tid være avslått når du deltar på en time.

3. Vi ber om at du ikke å går med sko inne i yogasalen på det fine tregulvet vårt. Utesko skal plasseres på henviste plasser, eventuelt låses inn.

4. Vær snill å vis hensyn til andre. Bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt hos Leela Yoga. Husk bekledning som tåler bøying og tøying i alle rettninger :)

5. Vær så snill å alltid trene i rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og kroppshygiene. Det gjør det mye hyggeligere for de som praktiserer rundt deg.

6. Vi ber om at du er snill og tar hensyn til allergikere, hvilket innebærer moderat bruk av parfyme og lignende.

7. Vi skjønner godt at du har din favorittplass i yogastudio, men av hensyn til andre medlemmer, vær fleksibel med hvor du plasserer matten din fra gang til gang.

7. Hvis du låner yogamatte av oss, vær snill å vaske/tørke av matten din etter bruk. Både av hygieniske årsaker og fordi det er mye hyggeligere for den neste som skal bruke samme matte.

9. Vi ber om at du er snill og alltid å legge tilbake utstyr du har brukt etter timen; dvs. stropper, matter, pledd, yogablokker med mer.

11. Vær snill å møt opp 10 minutter før timen starter. Medlemmet kan nektes adgang ved oppmøte etter at timen har startet, dette av hensyn til øvrige deltakere.

12. Hvis du må forlate timen tidlig vær snill å forlat yogasalen før savasana for ikke å forstyrre de andre deltakerne på timen unødig.

 

SIKKERHETSREGLER

1. Medlemmet skal følge instrukser gitt av Leela Yoga sine instruktører.

2. Medlemmet bes om å kle seg funksjonelt i forbindelse med yoga.

4. Kun Leela Yoga sine instruktører får instruere og trene medlemmer

 

Ved brudd på Sikkerhets- og trivselsreglene har Leela Yoga rett til å nekte medlemmet adgang til Leela Yoga i en periode, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

Takk for at du følger våre Sikkerhets- og trivselsregler.